Рамо

Ортоза за бандажирање на раме со абдукционо перниче

Колено

E-KN099 – Имобилизатор за колено со регулација на флексија и екстензија (Редерсман)

E-KN037

E-KN097B

E-KN096

Зглоб

E-WK012

E-WK003

‘Рбетен столб

E-WA021

E-WA120

Скочен зглоб

E-WK016 – Подколен апарат со склочен зглоб и сандала

E-AF002 – Потколен пластичен апарат со ограничување на плантарна флексија (перенеус)

Протези

E-PRK531

Врат

E-CO007

Ортози за ‘рбетен столб

E-CH004 – Oртоза за имобилизирање на ‘рбетен столб

Тоалетни столчиња

811950 – Тоалетен стол за кревање со тркала (хидрауличен)