Општи Одредби

Ве молиме прочитајте ги нашите Услови на употреба (кои ги вклучуваат Условите за користење и Условите за продавање) и Политиката за заштита на лични податоци. Најбараните информации се прикажани во продолжение.

Вашите информации

Што ќе направите со мојата е-mail адреса?

Не премногу. Секојдневно ќе ја добивате дневната понуда на МЕДИКАПРО во вашето е-поштенско сандаче и повремени известувања во врска со вашите купувања. Многу сериозно ги сфаќаме вашите лични информации – нашиот фокус е да ја користиме Вашата е-mail адреса за да ве информираме за нашите одлични зделки секој ден. Нашата Политика за заштита на лични податоци го содржи целиот преглед, Ве молиме погледнете го.

Што ќе направите со мојата платежна картичка и информациите за плаќање?

Овие информации се пренесуваат преку Secure Socket Layer конекцијата и се целосно шифрирани. МЕДИКАПРО нема достап до Вашите информации за плаќањето односно податоците кои ги внесувате при купувањето се процесираат преку процесинг системот на Халк Банка ePay.