Мени

Инвалидска собна количка со адаптација за WC

11,031 ден
MS609
Шифра | 3102/3201

КАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкција: Хромран метален рам
Склопување: Да
Потпирачи за раце: Подвижни
Папучи: Подвижни, склопливи и лесно отстранливи

СПЕЦИФИКАЦИИ
Вкупна ширина: 64 см
Ширина на седиште: 44 см
Висина на задни тркала: 58 см
Висина на предни тркала: 20 см
Висина на седиште од тло: 50 см
Висина: 87 см
Максимална тежина на корисник: 100 кг
Димензии: 92 х 29 х 89 см
Тежина на количката: 19 кг

ПРЕПИШУВА |

Цена: 11,031 ден

Универзална инвалидска собна количка со адаптација за WC

14,150 ден
FS619GCJ
Шифра | 3101/3201

КАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкција: Хромиран метален рам
Склопување: Да
Наслон: Подвижен
Потпирачи за раце: Подвижни
Папучи: Склопливи, подесувачки по висина и лесно отстранливи

СПЕЦИФИКАЦИИ
Вкупна ширина: 64см
Ширина на седиште: 44 см
Висина на задни тркала: 58 см
Висина на предни тркала: 20 см
Висина на седиште од тло: 53 см
Висина: 129 см
Максимална тежина на корисник: 100 кг
Димензии: 107 х 33 х 78 см
Тежина на количката: 25.2 кг

Се пребришува со влажна крпа.
ПРЕПИШУВА | Правото на инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда потпишана од двајца специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод мислење лекарската комисија на Фондот.

Цена: 14,150 ден

Инвалидска собна количка

17,300 ден
MS908LAJPF21

КАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкција: Алуминиумскa рамка
Склопување: Да
Потпирачи за раце: Подвижни
Папучи: Подвижни, склопливи и лесно отстранливи

СПЕЦИФИКАЦИИ
Вкупна ширина: 63 см
Ширина на седиште: 46 см
Висина на задни тркала: 60 см
Висина на предни тркала: 15 см
Висина на седиште од тло: 45 см
Висина: 85 см
Максимална тежина на корисник: 100 кг
Димензии: 76 х 29 х 71 см
Тежина на количката: 13.1 кг

Се пребришува со влажна крпа.
ПРЕПИШУВА | Правото на инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда потпишана од двајца специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод мислење лекарската комисија на Фондот.

Цена: 17,300 ден

Инвалидска собна количка

18,550 ден
MS959LQ

КАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкција: Алуминиумскa рамка
Склопување: Да
Потпирачи за раце: Подвижни
Папучи: Подвижни, склопливи и лесно отстранливи

СПЕЦИФИКАЦИИ
Вкупна ширина: 64 см
Ширина на седиште: 46 см
Висина на задни тркала: 62 см
Висина на предни тркала: 15 см
Висина на седиште од тло: 49 см
Висина: 89 см
Максимална тежина на корисник: 100 кг
Димензии: 83 х 29 х 90 см
Тежина на количката: 15.6 кг

Се пребришува со влажна крпа.
ПРЕПИШУВА | Правото на инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда потпишана од двајца специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод мислење лекарската комисија на Фондот.

Цена: 18,550 ден

Инвалидска собна детска количка

21,750 ден
MS980LQE8

КАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкција: Алуминиумска рамка
Склопување: Да
Седиште: Прилагодливо
Потпирачи за раце: Подвижни
Папучи: Фиксирани

СПЕЦИФИКАЦИИ
Вкупна ширина: 50-60 см
Ширина на седиште: 25-35 см
Висина на задни тркала: 52 см
Висина на предни тркала: 10 см
Висина на седиште од тло: 50-55 см
Висина: 87-92 см
Максимална тежина на корисник: 75 кг
Димензии: 76 х 39 х 90 см
Тежина на количката: 14.4 кг

Се пребришува со влажна крпа.
ПРЕПИШУВА | Правото на инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда потпишана од двајца специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод мислење лекарската комисија на Фондот.

Цена: 21,750 ден

Инвалидска собна количка

11,031 ден
JL908AQ
Шифра | 3102

КАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкција: Алуминиумскa рамка
Склопување: Да
Потпирачи за раце: Подвижни
Папучи: Подвижни, склопливи и лесно отстранливи

СПЕЦИФИКАЦИИ
Вкупна ширина: 60 см
Ширина на седиште: 43см
Висина на задни тркала: 60 см
Висина на предни тркала: 20 см
Висина на седиште од тло: 49 см
Висина: 92 см
Максимална тежина на корисник: 100 кг
Димензии: 82 х 26.5 х 77 см
Тежина на количката: 16.9кг

Се пребришува со влажна крпа.
ПРЕПИШУВА | Правото на инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда потпишана од двајца специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод мислење лекарската комисија на Фондот.

Цена: 11,031 ден

Инвалидска собна количка (41см)

11,031 ден
MS908AQ
Шифра | 3102

КАРАКТЕРИСТИКИ
Конструција: Хромиран метален рам
Склопување: да
Потпирачи за раце: подвижни
Папучи: подвижни, склопливи и лесно отстранливи

СПЕЦИФИКАЦИИ
Вкупна ширина: 64 см
Ширина на седиште: 46 см
Висина на задни тркала: 61.5 см
Висина на предни тркала: 15 см
Висина на седиште од тло: 51 см
Висина: 94 см
Максимална тежина на корисник: 100 кг
Димензии: 80 х 28 х 78 см
Тежина на количката: 15.8 кг

Се пребришува со влажна крпа.
ПРЕПИШУВА | Правото на инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда потпишана од двајца специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод мислење лекарската комисија на Фондот.

Цена: 11,031 ден

Универзална инвалидска собна количка со адаптација за WC

14,150 ден
MS609GCJ
Шифра | 3101/3201

КАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкција: хромиран метален рам
Склопување: да
Наслон: подвижен
Потпирачи за раце: подвижни
Папучи: склопливи, подесувачки по висина и лесно отстранливи

СПЕЦИФИКАЦИИ
Вкупна ширина: 64см
Ширина на седиште: 44 см
Висина на задни тркала: 58 см
Висина на предни тркала: 20 см
Висина на седиште од тло: 53 см
Висина: 129 см
Максимална тежина на корисник: 100 кг
Димензии: 107 х 33 х 78 см
Тежина на количката: 26.1 кг

Се пребришува со влажна крпа.
ПРЕПИШУВА | Правото на инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда потпишана од двајца специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод мислење лекарската комисија на Фондот.

Цена: 14,150 ден

Универзална инвалидска количка со подвижен наслон и папучи кои се подесуваат(41)

14,150 ден
MS954GC
Шифра | 3101

КАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкција: Хромиран метален рам
Склопување: да
Наслон: подвижен
Папучи: подвижни, прилагодливи и лесно склопливи
Дополнителни додатоци: перница за врат

СПЕЦИФИКАЦИИ
Вкупна ширина: 65 см
Ширина на седиште: 46 см
Висина на задни тркала: 58 см
Висина на предни тркала: 20 см
Висина на седиште од тло: 51 см
Висина: 119 см
Максимална тежина на корисник: 100 кг
Димензии: 98 х 35 х 89 см
Тежина на количката: 27.7 кг

Се пребришува со влажна крпа.
ПРЕПИШУВА | Правото на инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда потпишана од двајца специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод мислење лекарската комисија на Фондот.

Цена: 14,150 ден