Инвалидска собна количка со адаптација за WC

11,031 ден
КАРАКТЕРИСТИКИ Конструкција: Хромран метален рам Склопување: Да Потпирачи за раце: Подвижни Папучи: Подвижни, склопливи и лесно отстранливи СПЕЦИФИКАЦИИ Вкупна ширина: 64 см Ширина на седиште: 44 см Висина на задни тркала: 58 см Висина на предни тркала: 20 см Висина на седиште од тло: 50 см Висина: 87 см Максимална тежина на корисник: 100 кг Димензии: 92 х 29 х 89 см Тежина на количката: 19 кг

Инвалидска собна количка(61см)

11,031 ден
КАРАКТЕРИСТИКИ Конструкција: Челичен рам Склопување: Да Потпирачи за раце: Подвижни Папучи: Подвижни, склопливи и лесно отстранливи СПЕЦИФИКАЦИИ Вкупна ширина: 81 см Ширина на седиште: 61 см Висина на задни тркала: 62 см Висина на предни тркала: 20 см Висина на седиште од тло: 51 см Висина: 93 см Максимална тежина на корисник: 125 кг Димензии: 86 х 33 х 83 см Тежина на количката: 21.8 кг

Инвалидска собна количка(56см)

11,031 ден
КАРАКТЕРИСТИКИ Конструкција: Челичен рам Склопување: Да Потпирачи за раце: Подвижни Папучи: Подвижни, склопливи и лесно отстранливи СПЕЦИФИКАЦИИ Вкупна ширина: 73 см Ширина на седиште: 56 см Висина на задни тркала: 62 см Висина на предни тркала: 20 см Висина на седиште од тло: 54 см Висина: 93 см Максимална тежина на корисник: 125 кг Димензии: 83 х 33 х 93 см Тежина на количката: 21.8 кг

Универзална инвалидска собна количка со адаптација за WC

14,150 ден
КАРАКТЕРИСТИКИ Конструкција: Хромиран метален рам Склопување: Да Наслон: Подвижен Потпирачи за раце: Подвижни Папучи: Склопливи, подесувачки по висина и лесно отстранливи СПЕЦИФИКАЦИИ Вкупна ширина: 64см Ширина на седиште: 44 см Висина на задни тркала: 58 см Висина на предни тркала: 20 см Висина на седиште од тло: 53 см Висина: 129 см Максимална тежина на корисник: 100 кг Димензии: 107 х 33 х 78 см Тежина на количката: 25.2 кг

Инвалидска собна количка

17,300 ден
КАРАКТЕРИСТИКИ Конструкција: Алуминиумскa рамка Склопување: Да Потпирачи за раце: Подвижни Папучи: Подвижни, склопливи и лесно отстранливи СПЕЦИФИКАЦИИ Вкупна ширина: 63 см Ширина на седиште: 46 см Висина на задни тркала: 60 см Висина на предни тркала: 15 см Висина на седиште од тло: 45 см Висина: 85 см Максимална тежина на корисник: 100 кг Димензии: 76 х 29 х 71 см Тежина на количката: 13.1 кг

Инвалидска собна количка

18,550 ден
КАРАКТЕРИСТИКИ Конструкција: Алуминиумскa рамка Склопување: Да Потпирачи за раце: Подвижни Папучи: Подвижни, склопливи и лесно отстранливи СПЕЦИФИКАЦИИ Вкупна ширина: 64 см Ширина на седиште: 46 см Висина на задни тркала: 62 см Висина на предни тркала: 15 см Висина на седиште од тло: 49 см Висина: 89 см Максимална тежина на корисник: 100 кг Димензии: 83 х 29 х 90 см Тежина на количката: 15.6 кг

Инвалидска собна детска количка

21,750 ден
КАРАКТЕРИСТИКИ Конструкција: Алуминиумска рамка Склопување: Да Седиште: Прилагодливо Потпирачи за раце: Подвижни Папучи: Фиксирани СПЕЦИФИКАЦИИ Вкупна ширина: 50-60 см Ширина на седиште: 25-35 см Висина на задни тркала: 52 см Висина на предни тркала: 10 см Висина на седиште од тло: 50-55 см Висина: 87-92 см Максимална тежина на корисник: 75 кг Димензии: 76 х 39 х 90 см Тежина на количката: 14.4 кг

Инвалидска собна количка

11,031 ден
КАРАКТЕРИСТИКИ Конструкција: Алуминиумскa рамка Склопување: Да Потпирачи за раце: Подвижни Папучи: Подвижни, склопливи и лесно отстранливи СПЕЦИФИКАЦИИ Вкупна ширина: 60 см Ширина на седиште: 43см Висина на задни тркала: 60 см Висина на предни тркала: 20 см Висина на седиште од тло: 49 см Висина: 92 см Максимална тежина на корисник: 100 кг Димензии: 82 х 26.5 х 77 см Тежина на количката: 16.9кг

Инвалидска собна количка (41см)

11,031 ден
КАРАКТЕРИСТИКИ Конструција: Хромиран метален рам Склопување: да Потпирачи за раце: подвижни Папучи: подвижни, склопливи и лесно отстранливи СПЕЦИФИКАЦИИ Вкупна ширина: 64 см Ширина на седиште: 46 см Висина на задни тркала: 61.5 см Висина на предни тркала: 15 см Висина на седиште од тло: 51 см Висина: 94 см Максимална тежина на корисник: 100 кг Димензии: 80 х 28 х 78 см Тежина на количката: 15.8 кг

Универзална инвалидска собна количка со адаптација за WC

14,150 ден
КАРАКТЕРИСТИКИ Конструкција: хромиран метален рам Склопување: да Наслон: подвижен Потпирачи за раце: подвижни Папучи: склопливи, подесувачки по висина и лесно отстранливи СПЕЦИФИКАЦИИ Вкупна ширина: 64см Ширина на седиште: 44 см Висина на задни тркала: 58 см Висина на предни тркала: 20 см Висина на седиште од тло: 53 см Висина: 129 см Максимална тежина на корисник: 100 кг Димензии: 107 х 33 х 78 см Тежина на количката: 26.1 кг

Универзална инвалидска количка со подвижен наслон и папучи кои се подесуваат(41)

14,150 ден
КАРАКТЕРИСТИКИ Конструкција: Хромиран метален рам Склопување: да Наслон: подвижен Папучи: подвижни, прилагодливи и лесно склопливи Дополнителни додатоци: перница за врат СПЕЦИФИКАЦИИ Вкупна ширина: 65 см Ширина на седиште: 46 см Висина на задни тркала: 58 см Висина на предни тркала: 20 см Висина на седиште од тло: 51 см Висина: 119 см Максимална тежина на корисник: 100 кг Димензии: 98 х 35 х 89 см Тежина на количката: 27.7 кг