Showing 1–16 of 21 results

Мени
Затвори

Одалка со ракофат без тркала

1,361 ден
Помагало наменето за постабилно движење. Се опфаќа со двете раце на предходно подесена висина и на тој начин пациентот се движи и верикализира.
Затвори

Одалка со ракофат без тркала

1,361 ден
Помагало наменето за постабилно движење. Се опфаќа со двете раце на предходно подесена висина и на тој начин пациентот се движи и верикализира.
Затвори

Дубак со масичка со 4 тркала

2,936 ден
Помагало наменето за постабилно движење. Се опфаќа со двете раце на предходно подесена висина и на тој начин пациентот се движи и верикализира.
Затвори

Дубак со масичка со 4 тркала

2,936 ден
Помагало наменето за постабилно движење. Се опфаќа со двете раце на предходно подесена висина и на тој начин пациентот се движи и верикализира.
Затвори

Одалка со подесување на висина

29,850 ден
Помагало наменето за постабилно движење. Се опфаќа со двете раце на предходно подесена висина и на тој начин пациентот се движи.
Затвори

Одалка со подесување на висина

29,300 ден
Помагало наменето за постабилно движење. Се опфаќа со двете раце на предходно подесена висина и на тој начин пациентот се движи.
Затвори

Одалка ролатор со 3 тркала

3,250 ден
Помагало наменето за постабилно движење. Се опфаќа со двете раце и на тој начин пациентот полесно се движи и верикализира.
Затвори

Одалка ролатор со 4 тркала

4,350 ден
Помагало наменето за постабилно движење. Се опфаќа со двете раце и на тој начин пациентот полесно се движи и верикализира.
Затвори

Одалка ролатор со 4 тркала

4,350 ден
Помагало наменето за постабилно движење. Се опфаќа со двете раце и на тој начин пациентот полесно се движи и верикализира.
Затвори

Одалка со ракофат со 4 тркала

2,799 ден
Помагало наменето за постабилно движење. Се опфаќа со двете раце и на тој начин пациентот полесно се движи и верикализира.
Затвори

Одалка со ракофат со 2 тркала

2,450 ден
Помагало наменето за постабилно движење. Се опфаќа со двете раце и на тој начин пациентот полесно се движи и верикализира.